Plytec logo

Vakuuttamattomia miljoonariskejä​

Plytec konserni tuottaa viilunkäsittelykoneita puuteollisuudelle. Ennen Vakuutiota yritys oli ollut useita vuosia saman vakuutusyhtiön asiakas ja konsernin kahdella yhtiöllä oli täysin erilliset vakuutukset.

Plytecin ongelma oli, että heillä ei ollut varmuutta vakuutusturvan riittävyydestä toiminnan riskien suhteen. Toisaalta myös kilpailuttaminen oli pitkään ollut agendalla, mutta he kokivat tarjousten vertailun haasteelliseksi ja virheen mahdollisuuden suureksi.

Vakuutio löysi molempien konserniyhtiöiden keskeytysvakuutusturvasta yhteensä noin 2.000.000 euron suuruiset turva-aukot.

Plytec vakuuttui Vakuution toiminnan tasosta. Etenkin Vakuutuspajan syväluotaava ja kattava riskikartoitus sekä vakuutusturvien pisteyttäminen tarjousvertailussa sai heidät vakuuttumaan siitä, että Vakuution avulla he saavat kattavan kuvan vakuutustarpeistaan ja helpotusta tarjousten vertailuun.

Yhteistyö aloitettiin Vakuutuspajalla, jossa Plytecin nykyinen vakuutusturva haastettiin puhtaalta pöydältä automaatiota hyväksi käyttäen. Noin 150 kysymyksen jälkeen saatiin alustava näkemys Plytecin vakuutustarpeista, jota syvennettiin haastatteluilla sekä heidän nykyisillä vakuutus- ja vahinkotiedoillaan. 

Kilpailutuksen tuloksena Plytec säästi n. 20% vakuutusmaksuissaan ja sai useita parannuksia vakuutusturvaansa...

Vakuutuspajan tuloksena Vakuutio löysi molempien konserniyhtiöiden keskeytysvakuutusturvasta yhteensä noin 2.000.000 euron suuruiset turva-aukot. Lisäksi mm. vastuuvakuutuksia laajenneettiin kattamaan heidän sopimusvastuitaan. Samalla omaisuusvakuutuksista karsittiin ylivakuuttamista ja yhdistettiin yhtiöiden erilliset vastuu- ja työtapaturmavakuutukset yhdeksi konserniratkaisuksi synergiahyötyjen vuoksi.

Vakuutuspajan tuloksena muodostettu uusi vakuutusturva kilpailutettiin Vakuution toimesta seitsemässä eri vakuutusyhtiössä. Kilpailutuksen tuloksena Plytec säästi n. 20% vakuutusmaksuissaan ja sai useita parannuksia vakuutusturvaansa huolimatta siitä, että vakuutukset päätettiin pitää samassa vakuutusyhtiössä kuin aiemmin.

Plytec siirtyi kilpailutuksen jälkeen Vakuution jatkuvien hoitopalvelujen asiakkaaksi, jotta vakuutukset pysyvät jatkossakin ajantasaisena eikä heidän tarvitse itse käyttää aikaa vakuutusjargonin opetteluun.

Tehdäänkö teidänkin yrityksestä vakuuttamisen menestystarina?