Nostopalvelu J.Helakosken logo

Nostopalvelu J. Helaakoski Oy - 150.000 euroa kevyempi vakuutusmaksutaakka

Nostopalvelu J. Helaakoski tuottaa nostopalveluita rakennustyömailla yli 50 nosturin voimin. Ennen Vakuutiota yritys oli useita vuosia ollut uskollisesti saman vakuutusyhtiön asiakas. Heillä oli aavistus, että vakuutustarpeiden syvempi tarkistus sekä vakuutusten kilpailuttaminen olisi paikallaan, mutta kokivat virheen mahdollisuuden suureksi. Lisäksi he kaipasivat asiantuntija-apua vakuutusten ja vahinkojen jatkuvaan hoitoon. Tuskaa oli tuottanut etenkin työtapaturmavakuutuksen maksujärjestelmien valinta.

Jo ensi näkemältä oli selvää, että Nostopalvelu J. Helaakoski oli pitkään maksanut vakuutuksistaan aivan liikaa

Vakuution palveluissa Nostopalvelu J. Helaakoski arvosti erityisesti Vakuution syväluotaavaa riskikartoituspalvelua, laadukasta kilpailutuspalvelua, joka huomioi myös vakuutusturvan sekä Vakuution vakuutuksia selventävästä otteesta ja päätti aloittaa yhteistyön.

Jo ensi näkemältä oli selvää, että Nostopalvelu J. Helaakoski oli pitkään maksanut vakuutuksistaan aivan liikaa. Ennen kilpailutusta Vakuutio aloitti riskien kartoittamisen Vakuutuspajapalvelulla yhdessä Nostopalvelu J. Helaakosken kanssa.

Voittava tarjous toi Nostopalvelu J. Helaakoskelle säästöjä yli 150.000 euroa tai 40% silloisiin vakuutuksiin nähden.

Automatisoidun riskikartoituksen kautta selvisi, että yrityksellä oli mm. puutteita työkoneiden kuljetusturvan osalta, vastuuvakuutuksissa sekä liian riskinen työtapaturmavakuutuksen maksujärjestelmä. Lisäksi yrityksen varikko- ja toimistorakennuksen arvo tarkistettiin.

Puutteet korjattiin ja Vakuutio laati Vakuutuspajan pohjalta tarjouspyynnön ja kilpailutti vakuutukset seitsemässä vakuutusyhtiössä. Saaduista tarjouksista Vakuutio laati vertailun, jossa oli huomioitu hinta sekä vakuutusturva pisteytyksen avulla. Voittava tarjous toi Nostopalvelu J. Helaakoskelle säästöjä yli 150.000 euroa tai 40% silloisiin vakuutuksiin nähden.

Ennen tarjousten hyväksymistä Vakuutio viilasi vielä muutamaa muutamaa työkoneiden vakuutusturvaa koskevaa ehtoa, joita parannettiin tarpeiden mukaisesti.

Loistavien kilpailutustulosten jälkeen Nostopavelu J. Helaakosken oli helppo jatkaa Vakuution kanssa yhteistyötä Hoitopalvelujen merkeissä. Vakuutio onkin jatkanut tiivistä yhteistyötä yrityksen kanssa niin vakuutusten kuin vahinkojenkin saralla.

Miten voisimme auttaa sinun yritystäsi?