Kilpailuta yrityksesi vakuutukset oikein – sisäistä nämä 5 asiaa

Sebastian Savolainen

Sebastian Savolainen

Toimitusjohtaja

Oletko kenties joskus onnistuneesti kilpailuttanut sähkösopimuksesi tai puhelinliittymäsi? Hyvä juttu, mutta turha luulla, että sama suoritus riittää vakuutusten osalta. Puhtaasti perstuntumaan perustuen voisin väittää, että vakuutussopimukset ovat yksi suurimpia tiedon epäsymmetrian ongelmapesäkkeitä. Tarkemmin sanoen, vakuutusyhtiöillä on usein heikko tietämys vakuuttamistaan tosiasiallisista riskeistä ja asiakkaalla satakertaa huonompi tietämys sopimuksen ehdoista ja ostamastaan palvelusta. On sanomattakin selvää, että tämän tuloksena on epämieluisia yllätyksiä puolin ja toisin.

Tässä kirjoituksessa tarkastelen, mihin asioihin yrityksen tulisi kiinnittää huomiota vakuutuksia kilpailuttaessa. Jos sisäistät seuraavat 5 kriittistä tekijää, niin lupaan, että pääset vähintään 100% parempiin tuloksiin seuraavassa kilpailutuksessasi.

Epäilyttääkö yritysvakuutusten kilpailuttaminen? Lue täältä miksi vakuutuksia kannattaa kilpailuttaa säännöllisin väliajoin.

1. Tarjouspyynnön laadinta

Valitettavan usein törmäämme siihen, että yritykset kilpailuttavat vakuutuksensa (joko itse tai meklarin avustuksella) tyrkkäämällä nykyiset vakuutuskirjat pariin vakuutusyhtiöön toivoen parasta. Aivan kuin oltaisiin vain hankkimassa samaa musteentahrimaa paperikasaa eri logolla ja fontilla. Jo tässä mennään useimmiten metsään.

Ensinnäkin yllä mainittu tyyli johtaa pahimmillaan siihen, että aiemmin tehdyt virheet periytyvät uusiin vakuutuksiin vuodesta toiseen. Samalla vakuutusturvan kehittäminen jää tekemättä. Parhaimmillaan kilpailutettava vakuutusturva perustuu yhtiösi huolelliseen liiketoiminnan ja sen vakuutettavienriskien analysointiin, jonka avulla yrityksellesi saadaan räätälöityä oikeanlainen vakuutuskoknaisuus tarpeiden mukaisesti muokatuilla vakuutusehdoilla.

Toiseksi tarjouspyynnössä tulisi täsmällisesti määrittää, mitä vakuutuksilla halutaan kattaa ja millaisin ehdoin. Kuten omassa toiminnassakin olette varmasti huomanneet, epämääräinen tarjouspyyntö johtaa monenkirjaviin tarjouksiin joiden vertailu on entistä hankalampaa, jolloin erot nykyiseen vakuutukseen on vaikeampaa huomata.

Viimeiseksi, vakuutusyhtiöt tarvitsevat hinnoittelua ja riskivalintaa varten riittävästi tietoa yrityksesi toiminnasta ja siihen liittyvistä riskeistä. Voi jopa olla niin, että vakuutusyhtiöiden rajattujen resurssien vuoksi huonosti laadittu tarjouspyyntö jää paremmin laadittujen jalkoihin ja tarjous jää saamatta. Tarjouspyyntö on myös paras paikka yrityksellesi päästä mainostamaan omaa riskienhallinnan tasoa, jolla on luonnollisesti merkitystä riskinhinnoitteluun.

2. Tarjousten tarkistaminen ja erot tarjouspyyntöön

Hyvin laaditun tarjouspyynnön merkitys tulee esille myös tarjouksia tarkastattaessa. Ilman selkeää vertailupohjaa tarjousten tarkastaminen ja vertailu tarjouspyyntöön on vähintäänkin hankalaa. Tämä on tärkeää, sillä edes laadukas tarjouspyyntö ei estä vakuutusyhtiötä unohtamasta tarjota joitakin pyydettyjä osioita tai ymmärtämästä väärin sen sisältöä. Se on täysin inhimillistä.

Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että sadassa kilpailutuksessa sadasta ainakin yhdessä tarjouksesta puuttuu joko kokonainen vakuutuslaji tai osia vakuutuksesta.

Tämä ei ole ongelma, kunhan puutteet huomataan hyvissä ajoin ja pyydetään tarvittaessa korjatut tarjoukset ennen kuin kilpailutuksen tuloksesta tehdään lopullisia johtopäätöksiä. Päivitetyt tarjoukset voivat nimittäin keikauttaa tuloksen täysin päälaelleen.

Tarkastusvaiheen laiminlyönti voi pahimmillaan tuottaa ikävän yllätyksen vahinkotilanteessa, kun puutos johtaa vahingon korvaamattomuuteen. Itsepähän hyväksyit puutteellisen tarjouksen.

3. Vakuutusturvaerot ja vertailukelpoisuus

Vaikka tarjoukset vastaisivat täydellisesti tarjouspyyntöjä, on niissä väkisinkin eroja. Tämä johtuu vakuutusyhtiöiden vakuutusehdoista, jotka ovat kullakin vakuutusyhtiöllä omanlaisensa.

Pienenä kertauksena voisi mainita, että näihin vakioituihin sopimusehtoihin viitataan vakuutuskirjalla, joka toimii sopimuksena asiakkaan ja vakuutusyhtiön välillä. Vakuutusehdot toimitetaan joko vakuutuskirjan liitteenä tai vaihtoehtoisesti ne tulee poimia vakuutusyhtiöiden sivuilta. Käsi pystyyn – kuinka moni on ladannut vakuutusehtotekstejä netistä?

Vakuutusehtoerot koskevat tyypillisesti korvattavia vahinkotapauksia, mitä kohteita, henkilöitä tai toimintaa vakuutuksella katetaan, missä ja milloin vakuutus on voimassa, tiettyjä vahinkotilanteita koskevia korkeampia omavastuita tai supistettuja vakuutusmääriä.

Jos vakuutusten vertailu tehdään hintakeskeisesti ilman laatutekijöiden eli ehtoerojen huomioimista, on vertailun lopputulos heikolla tasolla. Tosin, jos vakuutusehtoihin ei koskaan kiinnitetä huomiota, ei tätä tulla koskaan edes tiedostamaan.

4. Uusien vakuutusten voimaansaattaminen ja vaaranpaikat

Jos tarjouspyyntöä laadittaessa ei ole jo osattu ennakoida mahdollisia vakuutusturva-aukkoja, joita vakuutusyhtiön tai jopa vakuutussopimuksen vaihtaminen saman vakuutusyhtiön sisällä saattaa aiheuttaa, niin ne tulisi viimeistään tarkistaa ennen kuin uusia vakuutuksia laitetaan voimaan.

Pahimpia vaaranpaikkoja ovat tilanteet, joissa kotimaisten vakuutusyhtiöiden vakuutusehdoista siirrytään ns. kansainvälisiin vakuutusehtoihin tai toisin päin. Näiden väliset ehtoerot ovat niin huomattavia, että vakuutusturvaan voi tulla ajallisesti jopa vuosien mittaisia turva-aukkoja tai turvan piiristä voi tipahtaa pois osa yrityksesi toiminnasta, vakuutetusta omaisuudesta tai muista vakuutettavista riskeistä.

Toinen vaaranpaikka ovat tilanteet, jossa samoja riskejä siirrytään vakuuttamaan eri vakuutuslajeilla kuin aiemmin esim. uuden vakuutusyhtiön periaatteista johtuen. Tällöin osa vanhasta vakuutusturvasta saattaa huomaamatta jäädä pois, sillä vaikka uudella tavalla rakennettu vakuutuspaketti vastaakin suurelta osin vanhaa, on niissä väistämättäkin eroja, jotka vaatisivat tapauskohtaista ehtoräätälöintiä. Näitä tilanteita tulee vastaan erityisesti vastuu- ja omaisuuriskejä vakuutettaessa.

Lisäksi, kuten edellisessä osiossa jo mainitsin, vakuutusyhtiöiden vakioehdoissa on eroja. Tällöin on hyvinkin mahdollista, että valittu turva on joiltain osin heikompi kuin vanha vakuutusturva. Nämä heikkoudet kannattaa tiedostaa, sillä osa niistä voi jopa vesittää koko vakuutuksen tarpeellisuuden. Toisaalta, näitä heikkouksia voidaan myös paikata muokkaamalla vakuutusyhtiöiden vakioehtoja.

5. Lopullisten dokumenttien tarkistaminen

Last, but not least – lopullisten vakuutusdokumenttien tarkistaminen.

Muutos on aina riski. Vanha viisaus, joka on varmaankin yksi syy sille, mikset ole uskaltanut kilpailuttaa vakuutuksiasi. Kilpailutuksen tuloksena vakuutusturvasi muuttuu ja pysyy pitkälti sellaisena seuraavaan kilpailutukseen asti. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että tarkistat huolellisesti uudet vakuutusdokumentit (vakuutuskirjat, laskelmat ja laskut) ja niiden vastaavuuden tarjouksen ja muun sovitun kanssa ennen kuin viskaat ne arkistokaappiin pölyttymään. Tässä vaiheessa sormien läpi livahtanut kriittinen virhe esim. vakuutuskirjassa toistuu seuraavat 4-10 vuotta lisäten todennäköisyyttä sille, että virhe realisoituu tappiona vahinkotilanteessa. Vastuu vakuutusten oikeellisuudesta on yrityksellä itsellään ellei käytössä ole meklaria, jolle vastuu on ulkoistettu.

Kysy meiltä, miten voisimme auttaa yritystäsi vakuutusten kilpailuttamisessa.

Jaa tämä artikkeli: