9 syytä käyttää vakuutusmeklaria

Sebastian Savolainen

Sebastian Savolainen

Toimitusjohtaja

Ne, jotka ovat joskus kuulleet vakuutusmeklarista, yhdistävät meklarin automaattisesti vakuutusten kilpailuttamiseen ja sitä kautta saataviin vakuutusmaksusäästöihin. On totta, että vakuutusmaksusäästöt ovat ehkä näkyvin hyöty vakuutusmeklarin käytössä, mutta ei suinkaan ainoa. Lisäksi kilpailuttaminen ei edes ole ainoa tekijä, jonka avulla meklari hankkii asiakkaalleen vakuutusmaksusäästöjä. Tämän kirjoituksen tarkoitus on tähdentää, miksi vakuutusmeklaria kannattaa käyttää.

Vakuutusmeklarin hyödyt voidaan jakaa seuraavasti:

 • Vakuutusmaksusäästöt
 • Parempi vakuutusturva
 • Enemmän vakuutusyhtiöitä
 • Oikeat korvaukset
 • Helppous ja ajansäästö
 • Huolettomuus ja vastuunsiirto
 • Palvelun jatkuvuus vakuutusyhtiöstä huolimatta
 • Parempi asema vakuutusmarkkinoilla
 • Lakisääteistä edunvalvontaa

Tarkempaa tietoa vakuutusmeklarin toiminnasta saat tästä linkistä.

Vakuutusmaksusäästöt

Konkreettisin hyöty vakuutusmeklaria käytettäessä ovat vakuutusmaksusäästöt. Siirryttäessä vakuutusmeklariin, ovat säästöt tyypillisesti 20-40% luokkaa riippuen pitkälti siitä, missä jamassa vakuutukset ovat ja minkälaisia muokkauksia niihin joudutaan tekemään, kuinka kauan ne ovat olleet samassa vakuutusyhtiössä ja millainen vahinkohistoria yrityksellä on. Säästöjen aikaan saamiseksi vakuutusmeklarilla on kolme hyvää työkalua:

 1. Turhan vakuutusturvan karsiminen
 2. Vakuutusyhtiöiden antama vakuutusmeklarialennus/-hyvitys
 3. Vakuutusten kilpailutus

Avataanpa näitä hieman tarkemmin.

Kilpailuttaminen

Vakuutusten kilpailuttamisen voi tehdä monella tapaa. Tarkemmin sanottuna hyvin, huonosti tai jotain siltä välillä.

Toisessa ääripäässä vakuutuskirjat tyrkätään nykyiseen ja yhteen kilpailevaan vakuutusyhtiöön kilpailuttamisen merkiksi ja valitaan voittaja halvimman hinnan perusteella. Tämä on ns. tee-se-itse tyyli. Arvaat varmaankin kummassa päässä nyt liikutaan.

Parhaassa tapauksessa tarjouspyyntö on huolellisesti laadittu yrityksesi todelliset tarpeet huomioiden. Lisäksi se sisältää mahdollisimman tarkan kuvauksen vakuutettavista riskeistä, jotta vakuutusyhtiöiden sisällyttämä epävarmuusmarginaali on mahdollisimman pieni. Ja luonnollisesti vertailun kohteena tulee olla tarpeeksi kattava otos vakuutusmarkkinasta sekä lopullisen valinnan perustua kokonaistaloudellisesti parhaaseen tarjoukseen hinta ja vakuutusturva huomioiden.

Poimi täältä vinkit, miten pääset seuraavassa yritysvakuutusten kilpailutuksessa 100% parempiin tuloksiin.

Turhan vakuutusturvan karsiminen / ylivakuuttaminen

Kaikki ostamasi vakuutusturva ei suinkaan ole tarpeellista. Vakuutusmeklari auttaa yritystäsi löytämään turhan vakuutusturvan ja karsimaan turhia kustannuksia. Yleensä kyse on siitä, että vakuutettu riski on yritykselläsi mitätön tai sitä ei ole lainkaan. Vaikka vakuutusyhtiöllä olisi tieto todellisesta riskistä, eivät he yleensä pysty huomioidaan sitä hinnoittelussaan, sillä hinnoittelu tehdään useimmiten vakioitujen tariffien mukaan, jotka perustuvat – hieman yksinkertaistaen – toimialan keskimääräisiin korvausmenoihin.

Toisaalta turha vakuuttaminen voi olla sitä, että olette vakuuttaneet riskiä, jonka voisitte hyvin pitää itsellänne. Pienten riskien siirtäminen vakuutusyhtiölle ei ole kannattavaa, sillä vakuutusmaksu sisältää jopa 50-60% eriä, jotka eivät hyödytä yritystäsi.

Lisäksi törmäämme myös tapauksiin, jossa samaa riskiä on vakuutettu kahdella eri vakuutustuotteella eli puhutaan ns. päällekkäisestä vakuuttamisesta. Päällekkäistä vakuuttamista löytyy usein omaisuus-, vastuu- ja henkilövakuutusten puolelta.

Vakuutusmeklarialennus

Vakuutusyhtiöt palvelevat ns. meklariasiakkaita selkeästi kevyemmällä palveluorganisaatiolla, sillä vakuutusmeklari korvaa vakuutusmyyjän lähes kokonaan. Vakuutusyhtiöille jää käytännössä ainostaan tarjousten antaminen sekä dokumenttien ja laskujen muodostaminen. Tämä näkyy vakuutusyhtiöiden päässä luonnollisesti kustannussäästöinä, jonka he hyvittävät vakuutusmaksuissa ns. meklarialennuksina, joka on vapaaehtoisissa vakuutuksissa jopa 15% vakuutusyhtiöistä riippuen.

Paremmin riskejä vastaava vakuutusturva

Ehkä toiseksi konkreettisin hyöty (hyvän) vakuutusmeklarin käytöstä on parempi vakuutusturva. Ja paremmalla tarkoitan paremmin yhtiösi tosiasiallisia riskejä vastaavaa vakuutusturvaa, mikä tarkoittaa kustannustehokkaampia ratkaisuja sekä parempia korvauksia pitkällä tähtäimellä.

Käyttäessäsi vakuutusmeklaria saat käyttöösi henkilön, jolla on syvä osaaminen vakuutuksista ja vakuutusehdoista, kokemusta useista eri vahinkotapauksista ja niiden korvausmenettelyistä sekä referenssitietoja lukuisten muiden yritysten vakuutusturvista. Vakuutusmeklari pystyy valjastamaan kaiken tämän tietämyksen löytääkseen juuri yrityksesi kannalta oleelliset riskit ja muokkamaan vakuutusyhtiöiden vakioehtoja palvelemaan yritystäsi parhaalla mahdollisella tavalla.

Enemmän vakuutusyhtiöitä

Tiesitkö, että Suomessa toimii reilut toistakymmentä yritysvakuutuksia tarjoavaa vahinkovakuutusyhtiötä? Todennäköisesti et, sillä näistä puolet tarjoavat vakuutuksia vain ns. meklariasiakkaille.

Vakuutusmeklarilla on käytössään kaikki vakuutusyhtiöt myös ulkomaita myöden. Tämän avulla he pystyvät etsimään juuri sinun yrityksellesi parhaat vakuutukset ja tarvittaessa hajauttamaan ne eri vakuutusyhtiöihin.

Helppous ja ajansäästö

Vakuutusmeklarin myötä vakuutusasiointi helpottuu, kun saat kaiken vakuutus- ja vahinkopalvelun kätevästi yhdestä luukusta. Sinun ei tarvitse osata vakuutusjargonia, jotta voisit hoitaa vakuutusasioitasi. Sen sijaan voit vapaasti keskustella vakuutus- ja vahinkoasioista meklarisi kanssa, joka hoitaa asian puolestasi vakuutusyhtiön kanssa.

Tulet säästämään myös aikaa, sillä vakuutusmeklari hoitaa puolestasi vakuutusasioita vakuutusyhtiön kanssa. Vakuutusasiakirjojen ja -laskujen tarkistaminen, vahinkoilmoitusten teko ja korvauspäätösten tarkistaminen, vakutusturvan päivittäminen ja kilpailuttaminen ovat esimerkkejä tehtävistä, jotka poistuvat omalta työlistaltasi.

Sinun ei myöskään tarvitse käyttää aikaa vakuutusehtojen opetteluun tai vahingon korvattavuuden pohtimiseen, sillä voit valjastaa vakuutusmeklarin asiantuntemuksen yrityksesi etujen ajamiseen ja tarvittaessa tarkistaa häneltä vakuutustesi kattavuuden.

Huolettomuus ja vastuunsiirto

Miltä tuntuu olla yksin vastuussa yrityksesi kannattavuuteen vaikuttavasta asiasta, josta sinulla on korkeintaan heikko näppituntuma ja jonka opetteluun ei riitä aikaa tai paukkuja? Jos sanon pahalta, niin osunko lähelle? Uskoisin, että vakuutukset tuottavat monelle yritykselle ja niistä vastaaville henkilöille päänvaivaa. Vakuutukset on lähes poikkeuksetta sysätty henkilölle, jonka päävastuualueena on yrityksen talous, lakiasiat tai operatiivinen liiketoiminta tai muu vastuualue. On selvää ettei aika riitä paneutumaan vakuutuksiin, sillä panos-tuotossuhde jää auttamatta miinukselle.

Vakuutusmeklarille voit ulkoistaa vastuun yrityksesi vakuuttamisesta lähes kokonaan. Sinun harteillesi jää ainostaan akuuteista muutoksista ilmoittaminen ja päätöksenteko, tosin senkin osalta saat vahvaa selkänojaa meklarin antamista suosituksista. Vakuutusten ajantasaisuuden, oikeellisuuden, kustannustason valvominen sekä korvausneuvottelut jäävät meklarin harteille.

Palvelun jatkuvuus vakuutusyhtiöstä riippumatta

Vaikka vakuutusyhtiö vaihtuu, vakuutusmeklari pysyy. Vakuutusmeklari on täysin vakuutusyhtiöistä riippumaton, jolloin sillä ei ole minkäänlaisia sidoksia yrityksesi ostamiin vakuutuksiin. Mitä hyötyä tästä sitten on?

Ensinnäkin sinun ei tarvitse käyttää aikaa uuden opetteluun. Vakuutusyhtiö vaihdoksissa sinun tulee tavallisesti opetella uusia järjestelmiä ja toimintatapoja sekä perehtyä uuteen vakuutusturvaasi ja sen dokumentaatioon. Käyttäessäsi vakuutusmeklaria, pysyvät järjestelmät ja toimintatavat samoina riippumatta vakuutusyhtiöstä. Lisäksi sinun ei tarvitse käyttä aikaa vakuutusturvan opetteluun ja dokumentaation tutkimiseen, sillä meklari hoitaa ne puolestasi. Ja mikä tärkeintä – saat asioida saman tutun meklarin kanssa.

Toiseksi, aina kun palvelun tarjoaja vaihtuu häviää samalla yrityksesi kannalta arvokasta tietoa. Jossei dokumenttien tai raporttien muodossa, niin ainakin hiljaista tietotaitoa yrityksesi liiketoiminnasta, riskeistä, vahinkotapauksista ja vakuutuksista. Vakuutusmeklaripalvelu tarjoaa tässäkin kohtaa jatkuvuutta, sillä tiedot säilyvät meklarilla oli vakuutusyhtiösi mikä tahansa.

Oikeat korvaukset

Käyttäessäsi vakuutusmeklaria et ole yksin vahinkotilanteissa. Suuri osa vahingoista korvataan oikein, mutta niihin liittyy aina riski ns. tahattomista käsittelyvirheistä sekä tulkinnallisuuksista, joiden kärsijänä on yrityksesi. Maallikkona on vaikea tietää, onko yrityksesi saanut sille kuuluvan korvauksen. Ja vaikka ounastelisitkin, että vahinkoa ei ole korvattu oikein, joutuisivat riitelemään siitä vakuutusyhtiön kielellä vakuutusehtoja ja lakeja siteeraten.

Vakuutusmyyjä ei pysty ns. hygieniasyistä johtuen olemaan mukana korvausneuvotteluissa. Tällöin neuvotteluista tipahtaa pois osapuoli, joka on ollut tekemässä vakuutusta ja sopimassa sen yksityiskohdista, jolloin vakuutusyhtiön vahinkokäsittelijä on täysin vakuutusdokumentaation varassa, joka on lähes aina puutteellista. Joko sieltä puuttuu sovittuja asioita tai sovitut asiat on kirjattu vaikeselkoiseti. Tästä syystä on tärkeää, että vahinkotilanteissa yritystäsi edustaa henkilö (vakuutusmeklari), joka on ollut määrittelemässä yrityksesi vakuutusturvaa ja tuntee sen kuin omat taskunsa.

Parempi asema vakuutusmarkkinoilla

Erityisesti pk-yritysten yrityskohtaiset vakuutusmaksut ovat melko merkityksettömiä vakuutusyhtiöiden näkökulmasta joiden ylärivillä pyörivät satojen miljoonien, jopa miljardien eurojen vuosittaiset vakuutusmaksutulot. Vakuutusmeklarin edustaessa samanaikaisesti lukuisia yrityksiä ja julkistyhteisöjä on luonnollista, että heillä on parempi neuvotteluasema vakuutusyhtiöiden kanssa verrattuna yksittäiseen yhtiöön. Samoin päivittäisen yhteistyön myötä meklarille on muodostunut hyvät suhteet ja keskusteluyhteydet vakuutusyhtiöihin päin. Eikä vakuutusjargonin taitaminenkaan haitaksi ole.

Paremman neuvotteluaseman ja yhteistyösuhteiden ansiosta meklarilla on hyvät mahdollisuudet esimerkiksi neuvotella vakuutusyhtiöiden vakioehtojen muokkaamisesta tai sopia muista asiakasta hyödyttävistä poikkeusjärjestelyistä, jotka eivät muutoin olisi mahdollisia. Parempi neuvotteluasema auttaa myös korvausneuvotteluissa, jos korvattavaan etuuteen liittyy tulkinnanvaraisuutta, kuten yleensä suuremmissa vahingoissa on.

Lakisääteistä edunvalvontaa

Vakuutusmeklarilla ei ole toiminnassaan ns. piiloagendaa, vaan kaikki tähtää yrityksesi etujen ajamiseen. Meklari ei voi Suomen lain mukaan saada palkkiota vakuutusyhtiöltä eikä muutoinkaan harjoittaa asiakkaansa kanssa eturistiriidassa olevaa yhteistyötä. Voit siten olla varma, että vakuutusmeklarisi tunnustaa ainoastaan yhtiösi värejä.

Lisäksi vakuutusmeklarilta saat tietää tarkalleen mitä vakuutuksesi kattavat. Heillä ei ole mitään intressiä pimittää vakuutustuotteiden negatiivisia puolia (eli rajoitusehtoja), sillä vakuutusmeklarilla ei ole mitään tarvetta kaupata minkään vakuutusyhtiön tuotteita. Vakuutusmeklarilla on itse asiassa korostettu velvollisuus kertoa vakuutusten rajoitusehdoista.

Jaa tämä artikkeli: